fbpx

Jak má vypadat plná moc od firmy?

I po 25 letech od revoluce jde zřejmě pořád o zajímavé téma. Soudě alespoň podle jednoho případu, který se kolem mě otřel. Jak má správně vypadat plná moc udělená firmou?

Představte si, že majitel firmy (jak se mu laicky pořád říká) odjíždí na dlouhou dovolenou. Třeba vyléčit syndrom vyhoření, nebo tak něco. Nechá pro kamaráda plnou moc, aby se o firmu mohl starat. A v té plné moci napíše:

Já, Petr Novák, zmocňuji Josefa Procházku, jakožto jednatel a jediný majitel firmy START STOP s.r.o. k veškerým jednáním s úřady.

Špatně! Pomineme-li nedostatečnou specifikaci všech osob na plné moci zmíněných (ty jsem neuvedl jen pro ještě větší názornost), nemůže jednatel zmocnit de iure k výkonu funkce nikoho. Zní to možná formalisticky a možná to formalistické i je. Taková plná moc je však bohužel neplatná a dost pravděpodobně vás odevšad vyhodí. Pokud ne, máte pro tentokrát štěstí.

Jak je to správně?

Obchodní společnost START STOP s.r.o., se sídlem Praha 2, Lužická 15, IČO 123123 345, zastoupená Petrem Novákem, jednatelem, tímto zplnomocňuje Josefa Procházku, bytem Brno, nám. Svobody 2, nar. 1.1.1990 k zastupování společnosti u soudů, správních úřadů i vůči třetím osobám ve všech právních jednáních.

Zmocněnec je oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přebírat korespondenci a rozhodnutí soudů i správních úřadů, odvolávat se proti nim, jakož i vzdávat se práva odvolání. Zmocněnec je oprávněn za sebe ustanovit další zástupce a pokud jich ustanoví více, jsou tito oprávněni jednat samostatně.

Druhý odstavec jsem přidal pro lepší komfort v zastupování. Nezapomenout plnou moc datovat a podepsat.

Doporučuji též podpis ověřit, protože nikdy nevíte, kdy narazíte na paranoika, úředníka překračující pravomoc, či jiného snaživce, Pravdu sice mít nemusí, neboť jen zákon ukládá, kdy má být plná moc úředně ověřena, ale proč se s ní/m hádat.

P.S: Osoby a obsazení ve vzoru jsou smyšlené, kdyby to nebylo jasné.

Komentáře

Přidat komentář