fbpx

I to se může stát

Často si své průsery přivoláme sami, někdy zapomeneme na preventivní opatření. Čtěte však příběh, ve kterém jsem figuroval coby rádce a nemohl jsem vyčíst klientovi žádné zakolísání obvykle ostražitého spotřebitele.

Můj klient si koupil přes internet od překupníka ojeté auto. Řekněme za 200.000,- Kč, tudíž nic, co by jej nemuselo mrzet. Dva týdny od koupě dostal pozdrav od exekutora, ať mu laskavě prokáže, jak automobil nabyl, neboť na prodávajícího je vedena exekuce. Po setření studeného potu z čela klient zavolal překupníkovi, jak že se věci mají. Ten (samozřejmě) o ničem nevěděl a musí to být nějaký nesmysl. On (na rozdíl od 10milionu jiných občanů) nic nedluží a HLAVNĚ – nic nedostal.

Bodejť by postal, když měl bydliště na adrese obecního úřadu! Tady by mohl kritik najít jedinou chybu v prevenci při ověřování prodávajícího, ale po nikom přece nemůžeme chtít, aby si kontroloval, jestli bydliště protistrany náhodou není obecní úřad některé z obcí v ČR! Tudíž smozřejmě exekuce začala bez jeho vědomí na základě tzv. fikce doručení. To znamená, že pokud si listnu nepřevezme, nahlíží se na ni jako na doručenou. Tohoto institutu ještě pořád není si vědomo spousta dobrodruhů, jenž po vzoru medializovaných kauz pořád ještě myslí, že se jím hrát mrtvého brouka vyplatí.

Jelikož s exekutorem je radno mluvit, sdělil mu můj klient požadované informace, aby od exekutora obratem dostal očekávaný dopis, že je jeho smlouva neplatná a automobil není jeho. Náleží dosud překupníkovi, na jehož majetku se tedy uspokojí exekutor sám. Takhle to funguje.

Klient mohl auto dále prodat a pak si jej zase koupit, aby jej tzv. v dobré víře nabyl a nějaká exekuco mu byla ukradená. Jenomže tomu se říká podvod a  hledí z něj daleko větší nepřijemnosti. Nebylo zbytí, než uznat silnější postavení exekutora. To znamená, že klientovi vzniklo za překupníkem právo dostat peníze za auto zpět. Hádejte jak se překupník již další den začal chovat:

A) uznal svou chybu a klientovi okamžitě přivezl peníze přes půl republiky s velkým pugétem rudých růží pro milostpaní a flaškou Bolingeru na udobření

B) přestal zvedat klientovi telefon a vytípal jej, i když mu volal z jiného čísla.

Správně je B, protože překupník nemohl sehnat flašku Bolingeru.

Máte teď rudo před očima a žaludek na vodě jako můj klient? Tak je tu happy end – klient se exekutora dotázal, kolik že to v té exekuci dělá a zjistil že „pouhých“ 17.000,- Kč. Ano může to být měsíční výplata, ale v tomto případě jde o zanedbatelnou částku. Klient ji tedy exekutorovi zaplatil místo překupníka a taková částka se už bude vymáhat o něco radostněji. Hlavně když k soudu bude klient moci jezdit svým novým BMW.

Komentáře

Přidat komentář